Ověření věku kupujícího před odesláním objednávky

Více info zde close

Pravidla soutěže DOPEGAME

 

Organizátorem soutěže je:

DanCzek Teplice a.s. se sídlem Tolstého 474/1, 415 03 Teplice, IČO: 250 04 255 DIČ: CZ25004255, Zápis v obchodním rejstříku: B 873 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „organizátor“).

 

Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“).

Soutěž se uskuteční na e-shopu Nicomania.cz.

 

II. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenska, která splní všechny podmínky soutěže (dále jen „soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

 

III. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit pouze ten soutěžící, který byl řádně zařazen do soutěže.

Zařazení do soutěže je podmíněno:

Vytvořením objednávky na eshopu Nicomania.cz v období 1. 3. 2022 až 31. 3. 2022.

Nákup libovolného počtu nikotinových sáčků značky Dope

Do poznámky v objednávce uvést heslo DOPEGAME.

Do soutěže je možné zapojit se opakovaně. Každá objednávka s poznámkou DOPEGAME je vedena jako samostatný soutěžní hlas.

 

IV. Výhry v soutěži a jejich předání

Výhrou soutěže je:

1x herní myš Logitech G502 Lightspeed

1x herní klávesnice SteelSeries Apex 5 - US

1x herní židle DXRACER Formula OH/FD01/NR

Výherci budou určeni náhodným losem dne X. X. 2022.

Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou o své výhře organizátorem informováni nejpozději do 7 dnů od konce doby konání soutěže. Výherce je povinen na výherní zprávu reagovat do 3 dnů pro doladění podrobností o předání výhry.

Výhru lze přenechat jiné osobě. Výherce předá organizátorovi jméno a adresu, kam bude výhra zaslána. Organizátor zašle výherci výhru nejpozději do 7 dnů od reakce výherce. 

 

V. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel a zpracovatelem organizátor. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Soutěžící má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.

V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor ani zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s doručením výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě se zadavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, včetně předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani v jiném alternativním plnění.

 

V Teplicích dne 1. 3. 2022

Doprava zdarma
Při nákupu nad 250 Kč

Doprava zdarma
Při nákupu nad 250 Kč

Rychlé dodání
Do druhého dne

Rychlé dodání
Do druhého dne

Věrnostní program
Dárky a nákupy za body

Věrnostní program
Dárky a nákupy za body

Výhody pro registrované
Přednostní prodej a akce

Výhody pro registrované
Přednostní prodej a akce